Pravidla kampaně ORLEN Unipetrol lidem

1. Kampaň 

V rámci kampaně ORLEN Unipetrol lidem si obyvatelé měst Kralupy nad Vltavou a Veltrusy zvolí v každém městě k realizaci jeden projekt ze tří nabízených možností. Vítězné projekty budou následně realizovány daným městem z finančního daru společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

2. Pořadatel

Pořadatelem kampaně (je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ 27597075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ: 43670 (dále jen „pořadatel“). 

3. Podmínky kampaně

Bližší informace ke kampani je možné nalézt na webových stránkách www.orlenunipetrollidem.cz.

4. Pojmenování 

Pojmenování kampaně „ORLEN Unipetrol lidem“ je oprávněn užívat pouze pořadatel.

5. Pravidla hlasování

Hlasování o návrzích bude probíhat buď elektronicky na webových stránkách www.orlenunipetrollidem.cz nebo vyplněním hlasovacích lístků a jejich vhozením do speciálních schránek s vizuálem kampaně, které jsou umístěny ve městech Kralupy nad Vltavou a Veltrusy na veřejných místech a v prostorách veřejně přístupných institucí.

Hlasování bude zahájeno dne 24. 2. 2022 v 00:00 hodin a bude probíhat až do 31. 3. 2022 do 24:00 hod.

Každý hlasující má k dispozici pouze jeden hlas. Bez vyplnění požadovaných informací na tištěném hlasovacím lístku je hlas neplatný.

Konečný součet hlasů po skončení hlasování určí projekty vybrané k realizaci v každém městě. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 29. 5. 2022 na webových stránkách kampaně. 

6. Vyloučení odpovědnosti za škody 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické poruchy a výpadky mající vliv na funkčnost internetových sítí a s tím související nedoručení příslušného hlasu. 

7. Osobní údaje

Podrobné informace o zpracování osobních údajů souvisejících s kampaní jsou dostupné na webových stránkách kampaně.

8. Všeobecné podmínky 

Účastí v hlasování vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel není vůči účastníkům kampaně nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel je oprávněn kampaň předčasně ukončit. 

Odpovědnost za realizaci vítězných projektů přebírá město Kralupy nad Vltavou a město Veltrusy, každé město za svůj vítězný projekt.