Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů skrze vhozený hlasovací lístek do hlasovacího boxu nebo on-line na www.orlenunipetrollidem.cz v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště, emailové adresy a zvoleného projektu, jehož účelem je evidence zvolených projektů respondentů a následný výběr a realizace nejlepšího projektu, se společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075 stává správcem osobních údajů, který se řídí aktuální právní legislativou v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a navazujících právních předpisů. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Správce využívá služeb společnosti Pux s.r.o., IČO: 26915545, která zajišťuje provozování a správu internetové stránky www.orlenunipetrollidem.cz.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, EHP, ani jiným mezinárodním organizacím. Po ukončení a vyhodnocení hlasování budou osobní údaje zlikvidovány.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů či pro výkon vašich práv se na správce můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz

Poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

Další informace včetně Vašich práv jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

SOUBO​RY COOKIES


Pro správnou funkc​i webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Jednotlivé typy cookies a další informace jsme pro Vás přehledně připravily v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz.

Pro některé typy cookies je vyžadován Váš souhlas, který můžete kdykoliv změnit nebo odvolat prostřednictvím nastavení preferencí v banneru (okně​), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz Chci změnit nastavení cookies.

V případě ud​ělení Vašeho souhlasu s užitím všech typů cookies bude Váš souhlas platný po dobu 12 měsíců pokud jej nezměníte dříve. V případě neudělení souhlasu bude Vaše volba uložena po dobu 14 dní a poté opět nabídnuta při návštěvě našich webových stránek.

V případě dotazů je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz​ nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.