Zpět

Pilařský rybník v Litvínově a jeho okolí se mění. Díky kampani ORLEN Unipetrol lidem získalo město milion korun na revitalizaci.

Na podzim roku 2019 odstartovala kampaň, kdy obyvatelé Litvínova navrhovali a vybírali projekty, které ORLEN Unipetrol podpoří. Do finále postoupily tři z nich – rekonstrukce části vnitřních prostor Citadely, revitalizace okolí u Pilařského rybníka a skate park – z nichž obyvatelé hlasováním vybrali jeden vítězný. Stal se jím návrh úpravy okolí Pilařského rybníka do podoby sportovně-rekreační zóny pro aktivní i pasivní odpočinek. ORLEN Unipetrol vložil do projektu jeden milion korun.

Pilařský rybník v Litvínově a jeho okolí se mění. Díky kampani ORLEN Unipetrol lidem získalo město milion korun na revitalizaci.

Město Litvínov již realizovalo řadu kroků vedoucích k napuštění rybníka v roce 2019, kdy např. provedlo opravu šachet, čistění rybníka, pasport vodního díla. V roce 2020 práce pokračovaly, největší položkou byla havarijní oprava na odtokovém potrubí v lokalitě ulice Ruská a havarijní oprava na odtokovém potrubí v areálu firmy Schoeller. Vynaložené náklady na stavební a technické práce se pohybovaly v částce vyšší než dva miliony korun. Z daru ORLEN Unipetrolu se na tuto akci využila částka 300 tisíc korun. Od napuštění rybníka se stala hladina útočištěm vodního ptactva. Město proto nechalo pro ně instalovat na hladinu molo a budku.

Za zbylých 700 tisíc korun od ORLEN Unipetrolu a další finance z rozpočtu města Litvínova byly pořízeny mimo jiné zelené cvičební a posilovací stroje. V parku jsou tak osazeny cvičební i herní prvky v částce přibližně jeden a půl milionu korun. V režii města se úpravy dočkalo také sportovní hřiště a mobiliář za více než 700 tisíc korun. Plánuje se revitalizace chodníčků a břehu nádrže. Město tuto lokalitu zvolilo pro zkušební výsadbu dvou květinových louček. Do plné krásy květiny vykvetou příští léto.

V kampani ORLEN Unipetrol lidem mohli obyvatelé Litvínova odevzdávat své nápady a následně pro ně hlasovat od října 2019 do ledna 2020. „Do užšího výběru se dostaly projekty z šesti tematických okruhů: životní prostředí, vzdělávání, sport, rodina, kultura a veřejné prostranství. Jsme rádi, že nakonec zvítězila myšlenka, která ve své podstatě spojuje všechny kategorie dohromady. Skupina ORLEN Unipetrol dlouhodobě podporuje okolní města a obce, proto jsme se tentokrát zeptali přímo obyvatel Litvínova, co jejich město potřebuje. Překvapilo nás, kolik lidí se do hlasování zapojilo,“ uvedla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Vítězný nápad revitalizace okolí u Pilařského rybníka obdržel 1184 hlasů, skate park pak 438 hlasů a pro rekonstrukci části vnitřních prostor Citadely se vyslovilo 385 lidí. Okolí Pilařského rybníka se může pochlubit novými cvičícími prvky pro seniory nebo basketbalovými koši. Samotný rybník se pak dočkal nového odtoku. „Společně se zástupci města Litvínov jsme přestřihli symbolickou pásku nové etapy okolí Pilařského rybníka. Jako největší zaměstnavatel v regionu pracujeme na tom, abychom byli dobrým sousedem, a projekt ORLEN Unipetrol lidem nám v naplnění této myšlenky rozhodně pomáhá. Věříme, že revitalizace místní přírodní plochy bude obyvatelům města dělat radost dlouhá léta,“ shrnul Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Nápad nechat zvolit samotné Litvínovany, kam finanční podpora bude směřovat, vedení města zaujal. „Za podporu velmi děkujeme. V Litvínově lidé mohli rozhodnout, kam poputuje velmi štědrá částka. Potěšilo nás, že projekt zvítězil s takovou převahou. Vždyť vyžití v parku kolem Pilařského rybníka najdou všechny věkové skupiny,“ dodala starostka města Litvínova Kamila Bláhová. Zarmouceni se nemusí cítit ani hlasující, kteří chtěli získat podporu pro další dva zmíněné projekty. Vnitřní prostor Citadely již prošel zásadní změnou a ani myšlenky na vybudování skate parku se město Litvínov nevzdává. Starostka Kamila Bláhová zdůraznila, jak si cení toho, že ORLEN Unipetrol sehrává významnou roli v regionu a podporuje okolní města.

Zpět